Znakow Nielatynskich Zapis Urlowy

2012-06-23

Znaków Nielatynskich Zapis Internetowy, URLowy

Jest problem.

Problem polega na tym, że w tej wikidot, nie można zapisać URL z nielatynskimi znakami jak "źęć żółć śnią".

W niektórych przypadkach nie ma to znaczenia, np. 'sie' może być raczej rozumiane jako 'się' ale ogólnie spodziewam się jakichś kłopotów z niejednoznacznociami w części wyrazów.

np. url /sprawa-zen
może znaczyć albo "sprawa Zen" (filozofii) albo "sprawa żen" (żenska sprawa)

Jak więc zapisywać URLe aby w miarę jednoznacznie oznaczać słowa?

Czy może najpierw trzeba by wprowadzić nowy zapis latynski, z np. podwójnymi literami?

Np. w mowie dojczowej jest taki podwójny sposób zapisu: grün - gruen, Vöglein - Voeglein, Käse - Kaese ..

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License