Dar i pochodne słowa

W mowie polskiej występują ustalone przez wielce uczonych polonistów słowa takie jak:

  • sprzedaż = czynność s·prze·dawania; to co jest s·prze·dawane kup·ującym;
  • podaż = to co jest dostępne do s·prze·dawania; po·dawane do nabycia kup·ującym

Ja, Kunrad 44 Czterdzieści i Cztery mam swoje odmienne mniemanie na sprawę pisowni i ortografii tych słów.

Wydaje mi się, że słowa te pochodzą od pradawnego indoeuropejskiego, aryjskiego słowa 'da','dar' - mającego znaczenie takie jak da·ć, da·wać, dar·ować, dar·zyć, dariť, dař·yć, dar, albo w trybie rozkazującym "darz!" jak w "Darz bór!"

Dlatego w 'mowie niepolskiej' proponuję używanie zapisu zgodnego z etymologią tych słów:

  • sprzedarz, (s)prze·darz, pře·dař (to 's-' na początku jest niepotrzebne i nadmiarowe
  • podarz, podarz, po·dař
  • wyprzedarz, wy·prze·darz, wy·pře·dař

To 'sprzedawanie sprzedarzy' pochodzi od aryjskiego 'dar'.
Np. lat.,ital. do, dare ; gre. Theo·dor; Boży·dar,

To 'kup·owanie za·kup·ów' pochodzi od germanskiego 'kup'
got. kaup; islan. kaupa; norw. kjøpe; szwe. köpa; dojcz kauf·en

Gdyby być konsekwentnym w zapożyczaniu słów i znaczeń to zamiast słów 'sprzedaż, sprzedarz', 'sprzedawać' powinne być używane słowa:
przekup (zamiast sprzedaż,sprzedarz,przedarz) bo
pře·kup
ver·kauf
Verkauf po dojczemu

przekupić (zamiast sprzedać) bo
pře·kup·ić
ver·kauf·en
verkaufen po dojczemu

przekupnik, przekupka (zamiast sprzedawca) bo
pře·kup·nik
ver·käuf·er
Verkäufer po dojczemu

np. bardziej po germansku:
"U stacji paliw przekupka przekupiła kierowcy 20 litrów paliwa po 6 złotych/l.
Za przekup tej ilości paliwa, przekupka dostała zapłatę 120zł.
Za zakup tego paliwa kierowca zapłacił gotówką."

np. bardziej po aryjsku:
"U stacji paliw sprzedawczyni sprzedała kierowcy 20 litrów paliwa po 6 złotych/l.
Za sprzedarz tej ilości paliwa, sprzedawczyni dostała zapłatę 120zł.
Za zakup tego paliwa kierowca zapłacił gotówką."

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License