1, start

Witaj na stronie Czterdzieści i Cztery poświęconej sprawom mowy i słownictwa #44.

Jako mąż Czterdzieści i Cztery mam zdolność innego rozumienia świata otaczającego, dziejów, historii, spraw społecznych, politycznych, religijnych, biologicznych i wielu innych. Aby samemu myśleć właściwie i aby przekazywać ludowi moje przemyślenia i nauczanie, potrzebujemy właściwego, w miarę możliwości dokładnego, adekwatnego sposobu porozumiewania się.

Współczesne, znane mi mowy, czyli tzw. języki, nie nadają się do omawiania spraw na sposób nowy, na sposób #44.

Tak naprawdę, to my, nasze ludy przyszłości potrzebują nowej mowy.
Na początek zapraszam do nauki mowy niepolskiej, która jest w wielu czynnikach podobna do tzw. języka polskiego.
Mowa niepolska odróżnia się od języka polskiego tym, że stara się w znacznie większym stopniu posługiwać rozumem, logiką, tradycją ogólno-albaryjską, germanską, słowianską ludu, umysłowością ludu, odnosić się do ludowych wierzeń i wiedzy (wiw).

Mowa niepolska to mowa rdzennego, autochtonicznego, ludu, chłopów, mieszczan i innych pradawnych tubylców dorzecza Odry i Wisły, a język polski to mowa napływowych Polaków, czyli polskich katolickich Panów.

Słowa mowy niepolskiej

44, czterdzieści cztery, Czterdzieści i Cztery

żena
mąż

Polak
Vandal
Dojcz

valder, valter, włodarz, vlådař

dar, darować, darzyć, sprzedarz, podarz, darz

Odniśniki do #44

on40i4.blogspot.de
na Salon24.pl
na TokFM.pl
youtube.com/on40i4
40i4.wikidot.com

Inne, robocze

start0

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License